Tjenester

ViS Midt-Norge AS tilbyr tjenester til banker innenfor virksomhetsstyring og med hovedvekt på risikostyring. De fleste kundene er eiere i Terrra-Gruppen.

Det er etablert et eget intranett som benyttes i kommunikasjon mellom selskapet og kundene.

 

Nyheter

Desember 2011. Selskapet blir nå solgt til Terra- Alliansen AS

Januar 2012. Vi har nå ansatt en ny medarbeider og er nå 4 personer.