Selskapet eies 100 % av Terra Alliansen AS som er en del av Terra Gruppen AS

Nyheter

Desember 2011. Selskapet blir nå solgt til Terra- Alliansen AS

Januar 2012. Vi har nå ansatt en ny medarbeider og er nå 4 personer.